საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N07/11/01

N07/11/01      2021 წლის      7 ნოემბერი      ქ. თბილისი

კობა დავითაშვილის ღირსების მედლით

დაჯილდოების შესახებ

ქვეყნის ღირსეული სამსახურისა და აქტიური საზოგადოებრივი მოღვაწეობისათვის კობა დავითაშვილი დაჯილდოვდეს ღირსების მედლით (სიკვდილის შემდეგ).

 

 

                                                                                                                                                                       სალომე ზურაბიშვილი

 

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N07/11/01 კობა დავითაშვილის ღირსების მედლიტ დაჯილდოების შესახებ