საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N07/12/01

N07/12/01 2021 წლის 7 დეკემბერი ქ. თბილისი

ირაკლი ქემოკლიძის ღირსების მედლით

დაჯილდოების შესახებ 

 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის საქმეში შეტანილი პირადი წვლილისათვის, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთან დაკავშირებული საკითხებისადმი საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლებისა და მტკიცე სამოქალაქო პოზიციისთვის ირაკლი ქემოკლიძე დაჯილდოვდეს ღირსების ნედლით (სიკვდილის შემდეგ).

 

სალომე ზურაბიშვილი

 

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N07/12/01 ირაკლი ქემოკლიძის ღირსების მედლით დაჯილდოების შესახებ