საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N21/09/03

N21/09/03      2021 წლის      21 სექტემბერი      ქ.თბილისი

კონსტანტინე ანდრონიკოვის (ანდრონიკაშვილი)

ბრწყინვალების ორდენით დაჯილდოების შესახებ

             საზღვარგარეთ საქართველოსათვის სახელის განთქმისათვის, გამორჩეული დიპლომატიური, მთარგმნელობითი და საზოგადოებრივი საქმიანობისათვის დიპლომატი, მთარგმნელი და თეოლოგი კონსტანტინე ანდრონიკოვი (ანდრონიკაშვილი) დაჯილდოვდეს ბრწყინვალების ორდენით (სიკვდილის შემდეგ).

 

                                                                                                 სალომე ზურაბიშვილი

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N21/09/03 კონსტანტინე ანდრონიკოვის (ანდრონიკაშვილი) ბრწყინვალების ორდენით დაჯილდოების შესახებ