სამართლებრივი აქტები

09.03.2021

ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრის დირექტორის ხელოვნებათმცოდნე რუსუდან წურწუმიას თამარ ემფის ორდენით დაჯილდოების შესახებ

09.03.2021

ICOMOS-ის საერთაშორისო სამდივნოს მრჩევლის მსოფლიო მემკვიდრეობის ნომინაციების შეფასების საკითხებში რუსუდან მირზიკაშვილის თამარ მეფის ორდენით დაჯილდოების შესახებ