სამართლებრივი აქტები

23.12.2020

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოსათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის კანდიდატურისა და მის მიერ დასახელებული მინისტრების კანდიდატურების დასამტკიცებლად წარდგენის შესახებ