სამართლებრივი აქტები

28.09.2020

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში გამოჩენილი განსაკუთრებული მამაცობისა და თავდადებისათვის საქართველოს ორდენებით დაჯილდოვდნენ (სიკვდილის შემდეგ):

 

03.08.2020

საქართველოს კონსტიტუციის 53-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტის შესაბამისად და „საქართველოს პრეზიდენტის დროშის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 30 ივლისის N191 ბრძანებულების გათვალისწინებით, დამტკიცდეს „საქართველოს პრეზიდენტის დროშის აღმართვისა და გამოფენის წესი“ თანდართული რედაქციით.