ნათია სულავა - საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი 

თეა დარსანია - საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე

ზურაბ მაჭარაძე - საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის მოადგილე

ნათია პავლიაშვილი - საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის კომუნიკაციის სამსახურის ხელმძღვანელი

ქეთი იორდანიშვილი - საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის კორესპონდენციის მართვისა და მოქალაქეებთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი

თამარ ესაკია სალიბეგაშვილი - საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პროტოკოლის სამსახურის ხელმძღვანელი

დავით კაშია - საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის დაჯილდოების, მოქალაქეობისა და შეწყალების საკითხთა სამსახურის ხელმძღვანელი

მირანდა მაჭარაძე - საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის სამართლებრივი და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

თამარ გოდერძიშვილი- საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელი

თამთა ბიწაძე - საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი

ეკატერინე ირემაძე - საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შესყიდვების სამსახურის ხელმძღვანელი

ალექსანდრე თედიაშვილი ქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ლოგისტიკის სამსახურის ხელმძღვანელი