გიორგი მსხილაძე - საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი

ანგი ხუციშვილი - საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი შეწყალების, მოქალაქეობის, დაჯილდოებისა და სამართლებრივ საკითხებში

გიორგი ფავლენიშვილი - საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში

ირინე შენგელია - საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი ოფიციალური ღონისძიებების ორგანიზების საკითხებში 

კონსტანტინე ნაცვლიშვილი - საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი განათლების, კულტურისა და მეცნიერების საკითხებში

ქეთევან თათოშვილი - საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობისა და სოციალურ-ეკონომიკურ საკითხებში.

ნინო ცქიტიშვილი - საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი რეგიონებთან ურთიერთობის საკითხებში

ლიანა ჯერვალიძე - საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი ენეგეტიკისა და სატრანსპორტო დერეფნების განვითარების საკითხებში

იაგო წიკლაური - საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში

ვლადიმერ ონოფრიშვილი - საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი კულტურის საკითხებში