​საქართველოს პრეზიდენტის სასახლის ეზოში, საბჭოთა ოკუპაციის დღესთან დაკავშირებით, სახელმწიფო დროშა დაეშვა

საქართველოს პრეზიდენტის სასახლის ეზოში, საბჭოთა ოკუპაციის დღესთან დაკავშირებით, სახელმწიფო დროშა დაეშვა
 
ქვეყანაში სახელმწიფო დროშები საქართველოს პარლამენტის 2010 წლის 21 ივლისის დადგენილების საფუძველზე დაეშვა, რომლის მიხედვითაც 25 თებერვალი საბჭოთა ოკუპაციის დღედ გამოცხადდა.