საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 25/05/03

ლევან მესხორაძის ღირსების ორდენით დაჯილდოების შესახებ