საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 05/03/02

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის, აკადემიკოს მზექალა შანიძის თამარ მეფის ორდენით დაჯილდოების შესახებ

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 05/03/02