საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N01/04/01 

საქართველოს პრეზიდენტის

განკარგულება

 

N01/04/01      2021 წლის      1 აპრილი     ქ.თბილისი

 

თამარ ტყეშელაშვილის საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ

 

დაინიშნოს თამარ ტყეშელაშვილი საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის თანამდებობაზე 2021 წლის პირველი აპრილიდან.

 

                                                                                                                                                                                               სალომე ზურაბიშვილი