საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N06/04/01   

დავით ვანიშვილის მედლით „სამოქალაქო თავდადებისათვის“ აჯილდოების შესახებ