საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N08/07/01

მედლით „მხედრული მამაცობისათვის“ დაჯილდოების შესახებ