საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N17/05/03

მარინე ჩიხლაძის ღირსების მედლით დაჯილდოების შესახებ