საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N24/06/05

ზურაბ ლაბაძის, ეკა სირაძისა და თეიმურაზ ქავთარაძის ღირსების მედლით დაჯილდოების შესახებ