საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N25/05/01 

ბერნარ უტიეს ოქროს საწმისის ორდენით დაჯილდოების შესახებ