საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N25/05/02 

ლეხ კონჩაკის ოქროს საწმისის ორდენით დაჯილდოების შესახებ