საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N25/05/04  

ქეთევან ასათიანის ღირსების ორდენით დაჯილდოების შესახებ