საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N25/05/05

რუსუდან კობახიძის ღირსების მედლით დაჯილდოების შესახებ