საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N31/03/01 

 საქართველოს პრეზიდენტის

     განკარგულება

 

N31/03/01      2021 წლის      31 მარტი     ქ.თბილისი

დიმიტრი გაბუნიას საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 

გათავისუფლდეს დიმიტრი გაბუნია საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის თანამდებობიდან 2021 წლის პირველი აპრილიდან, პირადი განცხადების საფუძველზე.

 

                                                                                                                                                                        სალომე ზურაბიშვილი