საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 05/03/04

ხელოვნებათმცოდნე ელენე კავლელაშვილს (სიკვდილის შემდეგ) თამარ მეფის ორდენით დაჯილდოების შესახებ

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 05/03/04