საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 05/03/05

მსახიობ ნათელა მაჭავარიანის თამარ მეფის ორდენით დაჯილდოების შესახებ

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 05/03/05