საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 05/03/07

ხელოვნებათმცოდნე ქეთევან კინწურაშვილის თამარ მეფის ორდენით დაჯილდოების შესახებ 

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 05/03/07