საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 05/03/08

ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრის დირექტორის ხელოვნებათმცოდნე რუსუდან წურწუმიას თამარ ემფის ორდენით დაჯილდოების შესახებ

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 05/03/08