საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 05/03/09

რეჟისორ ქეთევან (ქეთი) დოლიძის თამარ მეფის ორდენით დაჯილდოების შესახებ 

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 05/03/09