საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 09/03/01

ქორეოგრაფ გიორგი ალექსიძის (სიკვდილის შემდეგ) ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორდენით დაჯილდოების შესახებ 

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 09/03/01