საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 13/04/03 

ვახტანგ ელერდაშვილის ღირსების მედლით დაჯილდოების შესახებ