საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 22/02/01 

ირაკლი ღარიბაშვილის საქართველოს პრემიერ-მინისტრად დანიშვნის შესახებ

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 22/02/01