საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 24/12/01

გიორგი გახარიას საქართველოს პრემიერ-მინისტრად დანიშვნის შესახებ

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 24/12/01