საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 25/12/01

პოლკოვნიკ მამია ბალახაძისათვის ბრიგადის გენერლის უმაღლესი სამხედრო წოდების მინიჭების შესახებ

 

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 25/12/01