საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 25/12/03

პოლკოვნიკ კობა გრიგოლიასათვის ბრიგადის გენერლის უმაღლესი სამხედრო წოდების მინიჭების შესახებ

 

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 25/12/03