საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 25/12/04

პოლკოვნიკ რომან ჯოხაძისათვის ბრიგადის გენერლის უმაღლესი სამხედრო წოდების მინიჭების შესახებ 

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 25/12/04