საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 31

N 31/08/02 2020 წლის 31 აგვისტო ქ. თბილისი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების დანიშვნის შესახებ

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონისმე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესისაბჭოს მორიგი არჩევნები დაინიშნოს 2020 წლის 31 ოქტომბერს.

სალომე ზურაბიშვილი

პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია

 

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 31