საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 21/12/01

საქართველოს ეროვნული პრემიის მინიჭების შესახებ

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება  N 21/12/01