საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 21/12/02

დავით წერედიანისათვის ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემიის მინიჭების შესახებ

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება  N 21/12/02