საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 01/02/01

N 01/02/01     2019 წლის   1 თებერვალი   ქ. თბილისი
 
მამუკა მურჯიკნელის თურქმენეთში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ
 
„დიპლომატიური სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის მე-5 პუნქტის საფუძველზე, დაინიშნოს მამუკა მურჯიკნელი თურქმენეთში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის თანამდებობაზე 2019 წლის 15
თებერვლიდან. 
სალომე ზურაბიშვილი
პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე