საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 03/08/01

 საქართველოს პრეზიდენტის
 
განკარგულება
 
 
N 03/08/01      2020 წლის      3 აგვისტო      ქ. თბილისი
 
 
საქართველოს პრეზიდენტის დროშის აღმართვისა და გამოფენის წესის
დამტკიცების შესახებ
 
საქართველოს კონსტიტუციის 53-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტის შესაბამისად და „საქართველოს პრეზიდენტის დროშის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 30 ივლისის N191 ბრძანებულების გათვალისწინებით, დამტკიცდეს „საქართველოს პრეზიდენტის დროშის აღმართვისა და გამოფენის წესი“ თანდართული რედაქციით.
 
 
სალომე ზურაბიშვილი

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 03/08/01 - საქართველოს პრეზიდენტის დროშის აღმართვისა და გამოფენის წესის დამტკიცების შესახებ