საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 10/09/01

N 10/09/01      2019 წლის      10 სექტემბერი       ქ. თბილისიაქართველოს ეროვნული პრემიის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ
 
  1.    1. „საქართველოს სახელმწიფო პრემიების გაცემის მიზნით კონკურსის ჩატარების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2019 წლის 17 იანვრის N27 ბრძანებულებით დამტკიცებული წესისა და პირობების მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, საქართველოს ეროვნული პრემიის მინიჭების ღონისძიებათა უზრუნველყოფის,  კონკურსის გამოცხადების, განაცხადების მიღებისა და განხილვის, პრემიის ლაურეატთა გამოვლენის მიზნით, შეიქმნას საქართველოს ეროვნული პრემიის კომისია (შემდეგში - კომისია) შემდეგი შემადგენლობით:
ზვიად გაბისონია   
  •  
სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორი, კომისიის თავმჯდომარე
ირინე აბულაძე
  •  
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე
გიორგი კვესიტაძე
 
  •  
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტი
ავთანდილ კასრაძე
 
  •  
სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარე
გიორგი შარვაშიძე
 
  •  
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, ფილოლოგი
არჩილ ფრანგიშვილი
 
  •  
სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი, ინჟინერ-ინფორმატიკოსი
დიანა ძიძიგური
  •  
ბიოლოგი
თენგიზ ცერცვაძე
  •  
იმუნოლოგი
თამარ ჯობავა
  •  
ფიზიკოს-მათემატიკოსი.
 
   2. კომისია საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
 
 
საქართველოს  პრეზიდენტი                                                     სალომე ზურაბიშვილი
საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება