საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 17/12/01

ლაშა ჟვანიას საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ
დაინიშნოს ლაშა ჟვანია საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის თანამდებობაზე.
 
 
 
სალომე ზურაბიშვილი