საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 20/03/01

N 22/03/01     2019 წლის      22 მარტი     ქ. თბილისი
 

ზურაბ აბდუშელიშვილის უზბეკეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის თანამდებობაზე
დანიშვნის შესახებ
 
„დიპლომატიური სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის მე-5 პუნქტის საფუძველზე, დაინიშნოს ზურაბ აბდუშელიშვილი უზბეკეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის თანამდებობაზე 2019 წლის პირველი აპრილიდან.
 
 
                                                                                                სალომე ზურაბიშვილი
 
 
პრემიერ-მინისტრი                                                                      მამუკა ბახტაძე