საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 20/03/01

N 20/03/01    2019 წლის   20 მარტი   ქ. თბილისი
 

იოსებ ჩახვაშვილის ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ
 
  1. „დიპლომატიური სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის მე-6 პუნქტის საფუძველზე, გათავისუფლდეს იოსებ ჩახვაშვილი ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის თანამდებობიდან 2019 წლის პირველი აპრილიდან.
  2. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის თანამდებობიდან გათავისუფლებასთან დაკავშირებით უზრუნველყოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისი ღონისძიებების გატარება.

 
 
                                                                                             სალომე ზურაბიშვილი
 
პრემიერ-მინისტრი                                                             მამუკა ბახტაძე 

 

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება