საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 20/03/02

                        N 20/03/02    2019 წლის   20 მარტი   ქ. თბილისი

 

         იოსებ ჩახვაშვილის ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის თანამდებობაზე
დანიშვნის შესახებ
 

„დიპლომატიური სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის მე-5 პუნქტის საფუძველზე, დაინიშნოს იოსებ ჩახვაშვილი ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის თანამდებობაზე 2019 წლის პირველი აპრილიდან.
 
 
                                                                                                სალომე ზურაბიშვილი
 

პრემიერ-მინისტრი                                                                             მამუკა ბახტაძე 

 

 

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება