საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 20/12/01

გენერ-მაიორის ლადიმერ ჩაჩიბაიას საქართველოს თავდაცვის ძალების მეთაურის თანამდებობაზე
დანიშვნის შესახებ
 

საქართველოს კონსტიტუციის 52-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, დაინიშნოს გენერალ-მაიორი ვლადიმერ ჩაჩიბაია საქართველოს თავდაცვის ძალების მეთაურად.
 
 
 
                                                სალომე ზურაბიშვილი