თამარ ღვამიჩავას საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად დანიშვნის შესახებ - განკარგულება N 22

N 22/07/01 2020 წლის 22 ივლისი ქ. თბილისი
თამარ ღვამიჩავას საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად დანიშვნის შესახებ


საქართველოს კონსტიტუციის 52-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტისშესაბამისად, დაინიშნოს თამარ ღვამიჩავა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსწევრად 2020 წლის 22 ივლისიდან, 4 წლის ვადით. სალომე ზურაბიშვილი

 

თამარ ღვამიჩავას საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად დანიშვნის შესახებ - განკარგულება N 22