სამართლებრივი აქტები

22.08.2017

N5      2017 წლის      22 აგვისტო      ქ. თბილისი

21.07.2017

ადგილობრივი თვითმმართველობისა და საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებთან დაკავშირებული მოტივირებული შენიშვნები პარლანმენტს დღეს გადაეგზავნა.