სამართლებრივი აქტები

23.12.2020

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოსათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის კანდიდატურისა და მის მიერ დასახელებული მინისტრების კანდიდატურების დასამტკიცებლად წარდგენის შესახებ 

28.09.2020

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში გამოჩენილი განსაკუთრებული მამაცობისა და თავდადებისათვის საქართველოს ორდენებით დაჯილდოვდნენ (სიკვდილის შემდეგ):