კორესპონდენციის ზოგადი სტატისტიკა - 2015 წლის I კვარტალი

კორესპონდენციის ზოგადი სტატისტიკა - 2015 წლის II კვარტალი

კორესპონდენციის ზოგადი სტატისტიკა - 2015 წლის III კვარტალი

კორესპონდენციის ზოგადი სტატისტიკა -2015-წლის IV კვარტალი

კორესპონდენციის ზოგადი სტატისტიკა - 2016 წლის I კვარტალი

კორესპონდენციის ზოგადი სტატისტიკა - 2016 წლის II კვარტალი

კორესპონდენციის ზოგადი სტატისტიკა - 2016 წლის III კვარტალი

კორესპონდენციის ზოგადი სტატისტიკა - 2016 წლის IV კვარტალი

კორესპონდენციის ზოგადი სტატისტიკა - 2017 წლის I კვარტალი

კორესპონდენციის ზოგადი სტატისტიკა - 2017 წლის II კვარტალი

კორესპონდენციის ზოგადი სტატისტიკა - 2017 წლის III კვარტალი

კორესპონდენციის ზოგადი სტატისტიკა - 2017 წლის IV კვარტალი

კორესპონდენციის ზოგადი სტატისტიკა - 2018 წლის I კვარტალი

კორესპონდენციის ზოგადი სტატისტიკა - 2018 წლის II კვარტალი

კორესპონდენციის ზოგადი სტატისტიკა - 2018 წლის III კვარტალი

კორესპონდენციის ზოგადი სტატისტიკა - 2018 წლის IV კვარტალი

კორესპონდენციის ზოგადი სტატისტიკა - 2019 წლის I კვარტალი​

კორესპონდენციის ზოგადი სტატისტიკა - 2019 წლის II კვარტალი

კორესპონდენციის ზოგადი სტატისტიკა - 2019 წლის III კვარტალი

კორესპონდენციის ზოგადი სტატისტიკა - 2019 წლის IV კვარტალი

კორესპონდენციის ზოგადი სტატისტიკა - 2020 წლის I კვარტალი

კორესპონდენციის ზოგადი სტატისტიკა - 2020 წლის II კვარტალი

კორესპონდენციის ზოგადი სტატისტიკა - 2020 წლის III კვარტალი