კორესპონდენციის ზოგადი სტატისტიკა - 2018 წლის IV კვარტალი

კორესპონდენციის ზოგადი სტატისტიკა - 2019 წლის I კვარტალი​

კორესპონდენციის ზოგადი სტატისტიკა - 2019 წლის II კვარტალი

კორესპონდენციის ზოგადი სტატისტიკა - 2019 წლის III კვარტალი

კორესპონდენციის ზოგადი სტატისტიკა - 2019 წლის IV კვარტალი

კორესპონდენციის ზოგადი სტატისტიკა - 2020 წლის I კვარტალი

კორესპონდენციის ზოგადი სტატისტიკა - 2020 წლის II კვარტალი

კორესპონდენციის ზოგადი სტატისტიკა - 2020 წლის III კვარტალი

კორესპონდენციის ზოგადი სტატისტიკა - 2020 წლის IV კვარტალი

კორესპონდენციის ზოგადი სტატისტიკა - 2021 წლის I კვარტალი

კორესპონდენციის ზოგადი სტატისტიკა - 2021 წლის II კვარტალი

კორესპონდენციის ზოგადი სტატისტიკა - 2021 წლის III კვარტალი

კორესპონდენციის ზოგადი სტატისტიკა - 2021 წლის IV კვარტალი