გასხვისებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონება - 2018 წლის IV კვარტალი

გასხვისებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონება - 2019 წლის I კვარტალი

გასხვისებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონება 2019 წლის II კვარტალი

გასხვისებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონება - 2019 წლის III კვარტალი

გასხვისებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონება - 2019 წლის IV კვარტალი

გასხვისებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონება - 2020 წლის I კვარტალი 

გასხვისებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონება - 2020 წლის II კვარტალი 

გასხვისებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონება - 2020 წლის III კვარტალი 

გასხვისებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონება - 2020 წლის IV კვარტალი

გასხვისებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონება - 2021 წლის I კვარტალი  

გასხვისებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონება - 2021 წლის II კვარტალი

გასხვისებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონება - 2021 წლის III კვარტალი

გასხვისებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონება - 2021 წლის IV კვარტალი