საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2018 წლის IV კვარტალი

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2019 წლის I კვარტალი

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2019 წლის II კვარტალი​

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2019 წლის III კვარტალი

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2019 წლის IV კვარტალი

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2020 წლის I კვარტალი

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2020 წლის II კვარტალი

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2020 წლის III კვარტალი 

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2020 წლის IV კვარტალი

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2021 წლის I კვარტალი

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2021 წლის II კვარტალი

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2021 წლის III კვარტალი

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2021 წლის IV კვარტალი